2009-09-07

452. Open mindness

Un clip interessant sobre què és realment tenir una ment oberta i sobre com l'aprenentatge crític és part necessària de la ciència.