2009-08-05

448. Connectar un ordinador a Internet a través d'un altre ordinador

La majoria de connexions a Internet que tenim a casa consisteixen en un router que rep la connexió des de l'ISP (l'empresa proveïdora de l'accés a Internet, com ara Ono o Ya) i el nostre ordinador de casa connectat al router. Si el router ens ofereix una xarxa inalàmbrica (WiFi), els nostres ordinadors es poden connectar al router per ones de ràdio. Si no hi ha xarxa inalàmbrica, s'han de connectar per cable de xarxa (Ethernet).

El que sovint no sabem és que un router no és sinó un petit ordinador molt especialitzat que rep el senyal d'Internet i el distribueix. Abans que els routers fossin assequibles a les economies domèstiques, això s'havia de fer amb un ordinador sencer. I encara avui es pot fer.

Tot fent proves d'instal·lacions de sistemes operatius m'he trobat amb un netbook que tenia activa la xarxa Ethernet però desactivat el sistema WiFi. Per actualitzar el sistema i activar el WiFi tenia dues opcions:

  • dur el netbook fins al router i connectar-l'hi amb un cable Ethernet. Avantatge: fàcil de fer. Inconvenient: haver d'estar dret amb el netbook teclejant instruccions.
  • connectar el netbook amb un cable Ethernet al meu laptop, que té connexió WiFi, assegut còmodament a la taula. Avantatge: comoditat. Inconvenient: configurar una connexió d'Internet a través d'un altre ordinador.
Naturalment he triat la segona opció, cosa que m'ha obligat a aprendre com configurar una connexió d'Internet a través d'un altre ordinador. És a dir, a convertir un ordinador qualsevol en un router.

Després de barallar-m'hi una bona estona, la solució ha estat ben simple. Ho explico per una connexió entre sistemes Ubuntu.

  1. Instal·lar el programari firestarter. Això es pot fer des del gestor de programari de Synaptic o bé des de la consola amb sudo apt-get install firestarter. Aquest programari és un tallafocs (firewall) que permet compartir la connexió d'Internet. No l'engegueu encara.
  2. Amb la comanda ifconfig comprovar quina connexió d'Ethernet usem per la connexió a Internet i quina és lliure. En el meu cas, la connexió eth1 tenia assignada una adreça IP mentre que la eth0 no. Per tant la meva connexió a Internet era per eth1 i la eth0 era la que podia compartir.
  3. Assignar una adreça IP fixa a la connexió d'Ethernet lliure, amb la comanda ifconfig ethx ip. En el meu cas he fet ifconfig eth0 192.168.1.70.
  4. Engegar l'aplicació firestarter. En la seva configuració (molt simple) indicar quina connexió d'Ethernet és la d'Internet i quina és la de compartició. Activar la compartició de la connexió. Si l'ordinador es connecta a Internet amb DHCP, no activar el DHCP a la configuració del firestarter, ja que xocarien els dos DHCP.
  5. A l'altre ordinador, a la seva configuració de xarxa cal escollir la configuració manual, assignar-li una IP fixa (dins del mateix subdomini que l'ordinador que té connexió) i indicar-li que el portal d'accés a Internet (gateway) és l'adreça IP de la connexió que hem compartit al primer ordinador.
En el meu cas, a tall d'exemple, el laptop es connectava per DHCP amb l'adreça 192.168.1.34, pel port eth1. He assignat al port eth0 l'adreça fixa 192.168.1.70. He engegat el firestarter i li he dit que em connectava a Internet per eth1, que volia compartir la connexió per eth0 i que no activés el DHCP. A continuació, al netbook li he assignat la IP fixa 192.68.1.80, amb màscara 255.255.255.0 i amb gateway 192.168.1.70. Et voilà.

Ah! Vigileu bé les adreces IP que amb tants número hi he comès dos errors tipogràfics que m'han costat de trobar.

I ja està, bona navegació.