2009-06-08

437. Mesosfera, una taula escolar interactiva

Mesosfera és una taula d'aprenentatge lúdic i interactiu que permet treballar en grup les assignatures escolars. La taula, basada en la teoria de les intel·ligències múltiples del psicòleg Gardener, és el fruit del treball de tres anys d'Utani amb el col·legi Montserrat de Barcelona.

En aquest centre, pioner en l'adaptació de les intel·ligències múltiples al programa ministerial, la taula va ser testada per 600 alumnes, dels dos als divuit anys.


Mesosfera és una taula de coneixement. No ofereix continguts sinó que allotja les funcionalitats necessàries per a que els coneixements siguin generats pel grup. El joc l'inventen els educadors i ells han de fer que l'activitat sigui estimulant.

La superfície de la taula disposa de tres paletes: cromàtica, lingüística i musical, que permeten introduir continguts a través del teclat i desplaçar-los tocant la pantalla. S'hi poden agregar imatges amb un llapis USB i es pot gravar la sessió en una altra banda.

Mesosfera serà al CITILAB Cornellà durant el més de Juliol.

Apunts relacionats: