2009-05-18

435. El País de la Gent Costera i els Grans Senyors

Han publicat un mapa força curiós: hi ha l'equivalència en alguns idiomes actuals del que serien les primeres etimologies dels noms dels llocs.


Així, Catalunya és el "País de la Gent Costera i els Grans Senyors" i Barcelona és "Rajos" (ja que Barcelona ve del cartaginès Amílcar Barca i barca era raig en púnic).

Sembla que el món sigui la Terra Mitjana!

Tampoc us fieu gaire de les etimologies usades, però és curiós.