2008-12-06

407. Pixelians


Pixelians és una curiosa mostra de personatges famosos (i no tant famosos) fent servir l'anomenat pixel art.