2008-09-15

374. Emeteu 'John Adams' per TV3


Des d'aquestes humils pàgines demano als responsables de TV3 que comprin els drets i emetin doblada al català la sèrie d'HBO John Adams.

I els que pugueu veure-la per altres mitjans, feu-ho.