2008-08-23

370. Energia Vampir

L'Energia Vampir és una manera curiosa d'anomenar el consum energètic dels nostres electrodomèstics mentre no els fem funcionar.

En aquest gràfic hi podeu veure el consum elèctric anual per diferents electrodomèstics genèrics i, entre parèntesis, el cost anual en dòlars suposant un cost d'onze centaus de dòlar per quilovat hora.

Les línies vermelles indiquen un consum en mode d'espera passiu (per exemple, quan l'aparell només manté la memòria de les emissores o del rellotge) i les blaves indiquen una espera activa (quan l'aparell pot programar-se per gravar una emissió o fer tasques més complexes).

Per evitar els consums excessius, jo tinc la majoria d'aparells connectats a la xarxa domèstica a través de regletes amb interruptor. Quan no he de menester un aparell, el tanco i tanco també la seva regleta. Això protegeix addicionalment els aparells de canvis sobtats de tensió, com els provocats per tempestes amb descàrregues elèctriques (llamps).

Via Make: technology on your time