2008-02-23

305. Josep Palau i Fabre, In Memoriam 1917-2008

Jo em donaria a qui em volgués

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n'adonés
d'aquest donar-me: com si ho fes
un jo de mi que m'ignorés.

Jo em donaria a qui es donés
a canvi meu per sempre més:
que res de meu no me'n quedés
en el no-meu que jo en rebés.

Jo em donaria per un bes,
per un de sol, però que besés
i del besat em desbesés.

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n'adonés:
com una almonia que se'm fes.
22-23 d'octubre del 1940


De la vuitena edició (primera definitiva) dels Poemes de l'Alquimista.