2007-11-09

234. Supermercat 2.0

En Jacob m'envia un divertit clip israelià sobre com seria un supermercat de barri en versió Web 2.0: etiquetes, comentaris, digg, wishlist, feeds, etc.