2007-05-16

124. Per una qüestió d'estètica...

Per una qüestió d'estètica m'agrada que ningú pugui passejar orgullós per Catalunya el nom d'Espanyol.